Tractor.BG - Порталът за селскостопанска техника
technom1

Меркурий Агро и Ко ЕООД - Финансиране

Меркурий Агро и Ко ЕООД  прилага персонален подход за финансиране закупуването на селскостопанска техника.
Фирмата предлага изгодни условия за кредити, лизинг и разсрочено плащане.

      ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ - дружеството има споразумение за доставчик с фонда.
      СОБСТВЕН ЛИЗИНГ:
         -   30% авансова вноска;
         -   Разсрочване до 24 месеца;
         -   Индивидуален погасителен план;
         -   Одобрение до 30 минути.


      КРЕДИТИ:
         -   20% Авансова вноска;
         -   Закупуване без първоначална вноска;
         -   Разплащане на равни вноски;
         -   Срок до 60 месеца;
         -   Индивидуален погасителен план;
         -   Одобрение до 7 дни;
         -   Фирмата има споразумение за рамков доставчик с: Райфайзенбанк,
              Райфайзенлизинг, Булбанк лизинг, HVB Лизинг, ПроКредит Банк.


  * Агро-бизнес-консултиране на земеделски производители, МЦП, НПО, институции и разработване на проекти, свързани с:
          - Инвенстиции в земеделски стопанства  (земеделска техника, оборудване и съоръжения за подобряване на производството в стопанствата );
          - Диверсифициране на земеделските дейности и възможности за алтернативни доходи;
          - Организации на производители;
          - Изграждане и реконструкция на селскостопански сгради, преработвателни предприятия за производство на хранителни и фуражни продукти;
         - Организация на производството в областта на овощарството, растениевъдството и животновъдството;
         - Подобряване на преработката и маркетинга на земеделски продукти;
         - Съхранение и преработка на зърнени култури;


* Разработване на бизнес-планове и проектна документация пред финансиращи институции
* Консултантска дейност в областта на конвенционалното и биологичното селско стопанство
* Организиране и провеждане на обучителни и информационни семинари и работни срещи


    Цени на консултантски услуги

Цената на консултантската услуга е съобразена с разписаните норми в съответните Наредби по ПРСР и варира както следва:

          - при проекти, касаещи инвестиции само и единствено за земеделска техника, консултантските услуги възлизат на 1%  (един процент), но не повече от 20 000 лева;
          - при проекти, касаещи инвестиции в земеделска техника и строителство, ремонт и реконструкция, или създаване и възстановяване на трайни насаждения, консултантските услуги възлизат на 3% (три процента), но не повече от 25 000 лева.